ประกวดภาพถ่ายโครงการอาเซียน หัวข้อ “มนต์เสน่ห์ในอาเซียน”


                    ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดภาพถ่ายโครงการอาเซียน

หัวข้อ “มนต์เสน่ห์ในอาเซียน”ชิงรางวัลทุนการศึกษาพร้อมโล่เกียรติยศติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
เคาน์เตอร์บริการยืมคืน ศูนย์วิทยบริการ หรือที่ www.library.ssru.ac.th หรือ www.facebook.com/ssru.library

               รายละเอียดโครงการ  &   ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

     ส่งภาพได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2560ตัดสินการประกวดวันที่ 10 สิงหาคม 2560

           1. รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 6,000 บาท 

          2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา 4,000 บาท

          3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท

          4. รางวัลชมเชย 5 รางวัลๆละ 1,000 บาท
08. 2017