หน้าหลัก > กิจกรรม > ศูนย์วิทยบริการ > กติกาการแข่งขัน สืบค้นสารสนเทศออนไลน์ โดยแข่งขันผ่านระบบ google meet
กติกาการแข่งขัน สืบค้นสารสนเทศออนไลน์ โดยแข่งขันผ่านระบบ google meet

ผู้ดูแลเว็บ admin
21 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 43

กติกาการแข่งขัน

        แข่งขันการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ โดยแข่งขันผ่านระบบ google meet และทำแบบทดสอบออนไลน์ ทั้งนี้ใช้ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด (OPAC) เพื่อค้นหาคำตอบในการแข่งขัน

  • *** ผู้เข้าการแข่งขันต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยไม่จำกัดชั้นปี
  •         การแข่งขันรอบแรก วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.45 น.เป็นต้นไป  โดยแข่งขันผ่านระบบ google meet  พร้อมทำแบบทดสอบออนไลน์ จะมีคำถาม 30 ข้อ ใช้เวลา 45 นาที ทั้งนี้ใช้ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด (OPAC) ค้นหาคำตอบจากโจทย์ที่ให้ ผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุด 20 อันดับแรก จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
  • *** นักศึกษาจะต้องรายงานตัวในการร่วมแข่งขันตั้งแต่เวลา 8.30 น – 8.45 น.
  •         การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  จำนวน 20 คน โดยแข่งขันผ่านระบบ google meet  พร้อมทำแบบทดสอบออนไลน์ จะมีคำถาม 10 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ทั้งนี้ใช้ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด (OPAC) ค้นหาคำตอบจากโจทย์ที่ให้  การตัดสินผู้ทำคะแนนมากที่สุดและใช้เวลาในการตอบเร็วสุด คือผู้ชนะเลิศรับรางวัล ทุนการศึกษา 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)
  •         สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 รับสมัคร(จำนวนจำกัด 100 คน)
  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 02-160-1246

รางวัลการแข่งขัน

        รางวัลชนะเลิศจำนวน 1                       จำนวน  1 รางวัล                    6,000  บาท 

        รางวัลรองชนะเลิสอันดับ 1                 จำนวน  1 รางวัล                     4,000  บาท

        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                จำนวน  1 รางวัล                     2,000  บาท

        รางวัลชมเชย                                       จำนวน  4 รางวัล                     1,000  บาท