ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์

ฐานข้อมูล :
   MiC e-Library
หมวดหมู่ :
   ฐานข้อมูลกฤตภาค (Clipping)
URL :
   http://mic.matichonelibrary.com/news/site/index
รายละเอียด :
     
   Matichon e-library เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม ข้อมูลข่าว บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ์ รายงาน หรือข้อเขียนอื่นๆ โดยจัดเก็บเป็นหมวดและหัวเรื่อง ตามหลักบรรณารักษศาสตร์ รวบรวมจากหนังสือพิมพ์ กว่า 27 ฉบับ สามารถใช้บริการสืบค้นผ่านเครือข่าย Internet โดยมีข้อมูลย้อนหลังนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ซึ่งปัจจุบันมีกว่า 10 ล้านระเบียนข่าว เหมาะสำหรับการติดตาม ข้อมูลข่าวสาร เพื่อใช้ในการค้นคว้าอ้างอิง สำหรับงานวิชาการงานวิจัย และการวางแผนงานต่างๆ
สามารถเข้าใช้งาน โดยคลิ๊ก เข้าสู่ระบบ ได้ทันที
การให้บริการ :
     
    • บริการภายในมหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์วิทยบริการฯ https://library.ssru.ac.th หรือที่ MiC e-Library
    • บริการภายนอกมหาลัย สามารถเข้าใช้บริการที่ ระบบสืบค้นข้อมูลภายนอกมหาวิทยาลัย(VPN) โดยต้องติดตั้งระบบ VPN ที่เครื่องก่อนใช้งาน โดยมีขั้นตอนการติดตั้ง คู่มือการติดตั้ง VPN


*** สามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 

คู่มือ :

วันที่ :
   17 ม.ค. 25562