ติดต่อเราฝ่าย
เบอร์ติดต่อ
  1.  เคาน์เตอร์บริการ & บริการตอบคำถาม02-160-1246
 2.  เคาน์เตอร์บริการคอมพิวเตอร์02-160-1158
 3.  เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน02-160-1156
 4.  เคาน์เตอร์บริการโสตทัศน์ฯ02-160-1152
 5.  ฝ่ายสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง02-160-1155