หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมศูนย์วิทยบริการ > การอัญเชิญพระบรมอัฐิ
การอัญเชิญพระบรมอัฐิ

ผู้ดูแลเว็บ admin
29 ต.ค. 60 - 30 พ.ย. 60


      วันที่ 29 ตุลาคม 2560 การอัญเชิญพระบรมอัฐิ ซึ่งจะมีพระราชพิธี 2 ช่วง คือ

                    – ช่วงเช้า อัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นพระวิมาน จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เพื่อนำไปเก็บไว้ในห้องพระ พระที่นั่ง

                      จักรีมหาปราสาท ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิพระเจ้าแผ่นดินทุกรัชกาล

                    – ช่วงเย็น อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารเข้าขบวนแห่อิสริยยศไปประดิษฐาน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

                      ราชวรวิหาร และวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร