หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมศูนย์วิทยบริการ > เปิดโครงการเปิดโลกการอ่าน Human Library
เปิดโครงการเปิดโลกการอ่าน Human Library

ผู้ดูแลเว็บ admin
18 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61
ศูนย์วิทยบริการ

      ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ร่วมพิธีเปิดโครงการเปิดโลกการอ่าน Human Library และร่วมเปิดเล่มหนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา ฉบับปฐมฤกษ์ ในวันที่ 24 กันยายน 2561 ลงทะเบียนเวลา 8.00 น. พิธีเปิดเวลา 8.45 น. และเปิดเล่มหนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา ฉบับปฐมฤกษ์ เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา