หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน
ห้องสมุดชวนอ่าน

กระบวนการป้องกันการทุจริตการสมัครใช้บัตรเครดิตโดยวิธีซิกส์ ซิกม่า
        งานวิจัยที่ปรับปรุงคุณภาพกระบวนการป้องกันการทุจริตการสมัครใช้บัตรเครดิต ...
2021-10-19 15:27:10
รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อการท่องเที่ยวตามลำน้ำย่านฝั่งธนบุรี
        เพราะกรุงเทพฯ ไม่ได้มีแค่คลองเดียว คลองหลายแห่งสามารถพัฒนาให้กลายเป็นแหล ...
2021-10-15 16:23:07
รายงานวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราช ศึกษากรณี : เทศกาลกินเจ
        การวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยา ...
2021-10-12 14:43:54
รายงานการวิจัยเรื่องพื้นที่ถนนราชดำเนินในมิติวัฒนธรรม
        พื้นที่ถนนราชดำเนินมีความสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง ทั้งองค์ ...
2021-10-08 20:06:09
การพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
        5 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันครูโลก” เพื่อเชิดชูความสำคัญของอาช ...
2021-10-05 13:40:14
บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดราชบุรี
        องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันผู้สู ...
2021-10-01 21:18:59
รายงานวิจัยเรื่องรูปแบบความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อการค้าหาบเร่แผงลอย กรณีศึกษา : ย่านบางลำพู
        บางลำพู เป็นย่านหนึ่งในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ชื่อ “บางลำพู&rdquo ...
2021-09-27 10:10:20
รายงานการวิจัยเรื่องพัฒนาการภาพพิมพ์เชิงเทคนิคและเนื้อหาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - รัชกาลปัจจุบัน
        งานวิจัยที่ศึกษาถึงพัฒนาการของภาพพิมพ์ในประเทศไทย ตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ถึง ...
2021-09-21 14:01:15
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนกผู้ป่วย
        องค์การอนามัยโลก กำหนดให้วันที่ 17 กันยายนของทุกปีเป็น ‘วันแห่งควา ...
2021-09-17 10:34:28
ข่าวย้อนหลัง