หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน
ห้องสมุดชวนอ่าน

การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล
        การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเด็กที่เกิดในยุคดิจิทัล โดยคร ...
2022-10-28 11:52:00
“กินเพื่ออยู่” หรือ “อยู่เพื่อกิน”
        “กินเพื่ออยู่” หรือ “อยู่เพื่อกิน” “จะกินใ ...
2022-10-18 15:09:44
OKRs คือระบบการประเมินผลงานประจำปีแบบใหม่ใช่ไหม?
คำตอบคือ ไม่ใช่...        OKRs หรือ Objective and Key Results ไม่ใช่ระบบการประเม ...
2022-10-11 12:04:18
ความรุนแรงซ่อน/หาสังคมไทย
        หนังสือรวมบทความเรื่อง ความรุนแรงซ่อน/หาสังคมไทย จะบอกเล่าเรื่องราวความร ...
2022-10-04 14:41:16
แนะนำหนังสือ “เตรียมรถให้พร้อมเพื่อป้องกันดูแลรักษาทั้งก่อนและหลังจมน้ำ”
        ประเทศไทยมีฝนตกหนักตลอดทุกปี เกิดปัญหาน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้ง นอกจากเราต้อง ...
2022-09-30 14:58:04
ว่ากันว่าภาษาไพธอนใช้งานได้ง่ายกว่าภาษาโปรแกรมมิ่งอื่น ๆ
ว่ากันว่าภาษาไพธอนใช้งานได้ง่ายกว่าภาษาโปรแกรมมิ่งอื่น ๆ         ภาษาไพธอน ...
2022-09-06 15:06:01
รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
        งานวิจัยเชิงสำรวจ ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือก ...
2022-08-30 11:38:07
ข่าวย้อนหลัง