หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องสมุดปิดแต่บริการไม่เคยหยุด
นัดรับหนังสือที่หน้าศูนย์วิทยบริการฯ ( ขอความร่วมมือนักศึกษาพกถุงผ้าเพื่อมารับหนังสือด้วยตนเอง) ...
2021-10-15 20:30:36
วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ฉบับล่าสุด : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564
วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยีJournal of Academic Information and Technology (JAIT)ฉบับล่าสุด : ปีที ...
2021-10-05 19:59:52
ห้องสมุดปิดแต่บริการไม่เคยหยุด
ห้องสมุดปิดแต่บริการไม่เคยหยุดนัดรับหนังสือที่หน้าศูนย์วิทยบริการฯ         ...
2021-10-04 20:04:43
แนะนำอ่านนิทรรศการออนไลน์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564
1. เรื่อง 10 อาหารบำรุงปอดhttps://drive.google.com/.../1jeJFHlM8sqahF96XK9HjQX.../view2. เรื่อง Hybr ...
2021-10-04 14:03:40
ห้องสมุดปิด " แต่บริการไม่เคยหยุด
ห้องสมุดปิด " แต่บริการไม่เคยหยุด "นัดรับหนังสือที่หน้าศูนย์วิทยบริการฯ ( ขอความร่วมม ...
2021-09-29 21:03:34
ห้องสมุดปิด " แต่บริการไม่เคยหยุด
นัดรับหนังสือที่หน้าศูนย์วิทยบริการฯ         ( ขอความร่วมมือนักศึกษาพกถุงผ้ ...
2021-09-27 21:07:09
ห้องสมุดสวนนันฯ... มีบริการจริง ๆ ยืนยัน " ยืนรอรับได้เลย "
ห้องสมุดสวนนันฯ... มีบริการจริง ๆ ยืนยัน" ยืนรอรับได้เลย " -------------------------- ...
2021-09-20 21:38:19
ข่าวย้อนหลัง