หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

แข่งขันทักษะการใช้ Hibrary ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 5,000 บาท
แข่งขันทักษะการใช้ Hibrary  • ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 5,000 บาท  • แข่งขันผ่ ...
2023-01-23 12:08:43
แนะนำอ่านนิทรรศการออนไลน์ ประจำเดือน มกราคม 2566
แนะนำอ่านนิทรรศการออนไลน์ประจำเดือน มกราคม 25661. เรื่อง รวมลิสต์ กิจกรรมวันปีใหม่ >> https:// ...
2023-01-16 08:57:41
แข่งขันทักษะการใช้ Hibrary ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 5,000 บาท
แข่งขันทักษะการใช้ Hibrary----------------------------ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 5,000 บาทแข่งขันผ่ ...
2023-01-13 10:17:16
“วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี” แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์วารสาร
“วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี” แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์วารสารชื่อวารสารภาษาไทย : วารสาร ...
2023-01-13 10:17:45
การศึกษาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัลของนักศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
        บทความวิจัยที่ศึกษาระดับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางดิจิทัล และแนวทางในการพ ...
2023-01-09 13:34:29
ข่าวย้อนหลัง