หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

JewelAR: การพัฒนาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมสำหรับส่งเสริมการตลาดออนไลน์ประเภทสินค้าเครื่องประดับ
        งานวิจัยนี้นำเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) มาใช้ในการพั ...
2024-03-11 15:14:44
แนะนำอ่านนิทรรศการออนไลน์ ประจำเดือน มีนาคม 2567
แนะนำอ่านนิทรรศการออนไลน์ประจำเดือน มีนาคม 25671. เรื่อง SELF-IMPROVEMENT อย่างไรให้ทันคนอื่น ในยุคท ...
2024-03-20 13:42:35
ประกาศ!! การเปิดให้บริการ วันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2567
 ประกาศ!! #ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  • การเปิดให้บริการ  ...
2024-03-20 13:16:25
แนะนำอ่านนิทรรศการออนไลน์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
แนะนำอ่านนิทรรศการออนไลน์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25671. ความหมายมงคลของไหว้ ตรุษจีน2. เข้าใจ PRO ...
2024-02-20 14:05:05
การใช้ระบบสื่อสารสารสนเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
        การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศ ...
2024-01-29 15:56:25
ประกาศตามหา...เจ้าของ AirPods
ประกาศตามหา...เจ้าของ AirPods !!!ผู้ใดเป็นเจ้าของ มาติดต่อรับคืนได้ที่เคาน์เตอร์บริการอินเทอร์เน็ตขอ ...
2024-02-20 11:53:08
ข่าวย้อนหลัง