หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำอ่านนิทรรศการออนไลน์ ประจำเดือน มกราคม 2566
แนะนำอ่านนิทรรศการออนไลน์ประจำเดือน มกราคม 25661. เรื่อง รวมลิสต์ กิจกรรมวันปีใหม่ >> https:// ...
2023-02-14 11:13:49
แข่งขันทักษะการใช้ Hibrary ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 5,000 บาท
แข่งขันทักษะการใช้ Hibrary----------------------------ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 5,000 บาทแข่งขันผ่ ...
2023-01-13 10:17:16
“วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี” แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์วารสาร
“วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี” แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์วารสารชื่อวารสารภาษาไทย : วารสาร ...
2023-01-13 10:17:45
การศึกษาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัลของนักศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
        บทความวิจัยที่ศึกษาระดับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางดิจิทัล และแนวทางในการพ ...
2023-01-09 13:34:29
วันที่ 5 มกราคม 2566 กลุ่ม KM ห้องสมุด ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ครั้งที่ 2
        วันที่ 5 มกราคม 2566 กลุ่ม KM ห้องสมุด ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ครั ...
2023-01-13 10:16:09
ส วั ส ดี ปีใ ห ม่ : HAPPY NEW YEAR
ส วั ส ดี ปีใ ห ม่  : HAPPY NEW YEAR วันที่ 4 มกราคม 2566 บุคลากรศูนย์วิทยบริการ มอบกระเช้ ...
2023-01-13 10:15:36
วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ฉบับล่าสุด : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565)
วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยีฉบับล่าสุด : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565)  • ISS ...
2022-12-28 15:04:35
ประกาศ!! ศูนย์วิทยบริการ ปิดบริการ
•   31 ธันวาคม 2565 วันสิ้นปี•   1 มกราคม 2566 วันขึ้นปีใหม่•&nbs ...
2023-01-13 10:15:09
ข่าวย้อนหลัง