หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการปิดให้บริการ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปฏิทินการปิดให้บริการศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา** 31 กรกฎาคม 65 (วันหยุดพิเศษ)** 1 ...
2023-08-21 15:20:20
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปิดให้บริการ วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 65
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปิดให้บริการ      • วันศุกร์ที่ 28 กร ...
2023-08-21 15:11:31
ระเบียบการใช้ Co-Learning Space
        ใช้งานได้ครั้งละ 3 ชั่วโมง โดยมีผู้ใช้บริการอย่างน้อย 4 คน (ไม่เกิน 8 คน ...
2023-07-24 14:28:32
ระบบบริหารการสอบรายวิชาโครงงานการศึกษาเอกเทศ บริบทของการศึกษาในช่วงหลีกเลี่ยงโรคระบาด
วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยีปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566)        งา ...
2023-07-21 17:41:26
แนะนำอ่านนิทรรศการออนไลน์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
แนะนำอ่านนิทรรศการออนไลน์ประจำเดือน กรกฎาคม 2566  1. เรื่อง ผลไม้ฤดูฝน  2. เรื่อง 7 เมนูอา ...
2023-08-21 15:07:40
บทความวิชาการ จากวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2566
บทความวิชาการ จากวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2566  - ...
2023-08-15 13:06:56
ประกาศ!! ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 66 เป็นต้นไป
ประกาศ!! ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 66 เป็นต้นไปศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  &bull ...
2023-07-17 10:09:04
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เปิดให้บริการเวลา 13.00 - 16.00 น.
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 7 กรกฎาคม 2566เปิดให้บริการเวลา 13.00 - 16.0 ...
2023-08-21 15:03:50
ข่าวย้อนหลัง