หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมงานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ครั้งที่ 2 /2561
      วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานปร ...
2018-11-14 12:24:29
การร่วมพิธีบวงสรวงละครเพลง “ใต้ร่มพระบารมี ๘๐ ปี สวนสุนันทา”
        ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ร่วมพิธีบวงสรวงละคร ...
2018-11-14 12:36:13
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ท่านรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
        ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ...
2018-11-14 12:43:18
มอบเสื้อวิ่ง 80 ปี สวนสุนันทา ฮาล์ฟ มาราธอน
        วันที่ 16 ตุลาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งมอบเสื้อ ...
2018-10-18 15:24:04
จัดประชุมการปรับปรุงและตกแต่งสถานที่การให้บริการ
        วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเท ...
2018-10-18 15:05:32
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายและการปรับปรุงเว็บไซต์
        วันที่ 9 ตุลาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมชี้แจง ...
2018-10-09 18:24:13
ประชุมแผนปฏิบัติราชการ การกระจายตัวชี้วัดลงสู่ระดับหน่วยงาน
       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมแผนปฏิบัติราชการ การกระ ...
2018-10-09 17:42:43
นายกสภามหาวิทยาลัย เข้าตรวจเยี่ยมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
        วันที่  5 ตุลาคม  2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโ ...
2018-10-09 15:15:49
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการขับเคลื่อนการปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
         วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อ ...
2018-10-04 14:45:19
ข่าวย้อนหลัง