หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ
บทความที่น่าสนใจ

การพัฒนาระบบชั้นวางของอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์ และ ภาณุพงศ์ แสงสว่าง. (2564 มกราคม-มิถุนายน), การพัฒนาระบบชั้นวางของอัจฉริยะด้ ...
2021-10-08 09:24:30
การออกแบบเสื้อผ้าชุดลําลองยูนิเซ็กส์จากผ้าพลีทสําหรับวัยรุ่น
มุขสุดา ทองกําพร้า, อรอนงค์ วรรณวงษ์, เกศทิพย์ กรี่เงิน และ อัชชา หัทยานานนท.  (2563 กรกฎาคม&nd ...
2021-10-07 14:55:09
การตัดสินใจเลือกใช้บริการ รีสอร์ท ในอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ธนัญชกร ภูดิสวัฒนกุลและชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา. (2564, มกราคม-มิถุนายน), การตัดสินใจเลือกใช้บริการรีสอ ...
2021-10-01 14:28:36
ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
วรลักษณ์ เจริญผลสุพิศ ฤทธิ์แก้วนีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทองนิยม กําลังดีและ สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ...
2021-10-01 14:29:14
Work from Home แบบเฮลท์ตี้ เติมสุขภาพดีด้วยโปรตีนจากพืช
ผศ. ดร. อลิสา นานา. (2564, พฤษภาคม–มิถุนายน), Work from Home แบบเฮลท์ตี้ เติมสุขภาพดีด้วยโปรตี ...
2021-09-23 16:19:56
ข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีท่องเที่ยว
ชัยเชษฐ์จิตต์ประสงค์, รัชนีย์ญากลิ่นน้ำหอม. (2564, พฤษภาคม–สิงหาคม), ข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทยขอ ...
2021-09-23 16:15:23
Vegan กินอะไรได้บ้าง : Gourmet & Cuisine. (252)
ฝ่ายอาหาร G&C. (2564, กรกฎาคม), Vegan กินอะไรได้บ้าง : Gourmet & Cuisine. (252) : 56  & ...
2021-09-16 13:48:09
DASH Dietกับผู้สูงอายุ : Gourmet &Cuisine. (252)
ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล. (2564, กรกฎาคม), DASH Dietกับผู้สูงอายุ : Gourmet &Cuisine. (252) : 68-69 ...
2021-09-15 14:31:28
ความลับของแก้วไวน์ Riedel : Business+
วิทยา กิจชาญไพบูลย์. (2564, กรกฎาคม), ความลับของแก้วไวน์ Riedel : Business+. (389) : 104-105  & ...
2021-09-06 14:57:24
เงินไหลมา ทองไหลมา (Syngonium) ไม้มงคลยอดฮิต
อังกาบดอย. (2564, กรกฎาคม), เงินไหลมา ทองไหลมา (Syngonium)  ไม้มงคลยอดฮิต : บ้านและสวน. 45 (539 ...
2021-09-06 14:41:06
ข่าวย้อนหลัง