หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ
บทความที่น่าสนใจ

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำ เสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชันโพเมโลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปัณติฌา ธรรมกุลธารี และ สมชาย เล็กเจริญ.  (2564, เมษายน–มิถุนายน), ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอ ...
2022-09-30 14:25:01
จริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สถาพร วิชัยรัมย์. (2565, มกราคม–มิถุนาคม), จริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : วารสารวิชาการ ม ...
2022-09-30 14:25:19
ความตั้งใจในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายแบบบูรณาการ
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี และ วริษฐ์ รินทอง.  (2564, มกราคม–มีนาคม), ความตั้งใจในการซื้อสินค้าผ่ ...
2022-09-20 15:40:09
นวัตกรรมทางการทางการแพทย์ฝีมือคนไทย
วิภาวรรณ อินวกูล. (2565, กรกฎาคม–สิงหาคม), นวัตกรรมทางการทางการแพทย์ฝีมือคนไทย : อุตสาหกรรมสาร ...
2022-09-20 15:33:12
5 แพลตฟอร์มดูแลใจวัยรุ่น
เลดี้แอล. (2565, เมษายน–มิถุนายน), 5 แพลตฟอร์มดูแลใจวัยรุ่น : ทิศไท 12 (45) : 84-86  &nbs ...
2022-08-11 11:31:29
เปลี่ยนบ้านเป็นยิม รวมกิจกรรมออกกำลังกาย
วิโนน่า. (2564, กรกฎาคม–กันยายน), เปลี่ยนบ้านเป็นยิม รวมกิจกรรมออกกำลังกาย : ทิศไท 12 (45) : 4 ...
2022-08-11 11:27:36
ผักออร์แกนิค กับ ผักไฮโดรโปนิกส์ต่างกันอย่างไร ?
(2565), ผักออร์แกนิค กับ ผักไฮโดรโปนิกส์ต่างกันอย่างไร ? : วารสารโครงการหลวง 26 (3) :  20-21&nb ...
2022-07-25 12:12:18
การพัฒนาแชทบอทเพื่อบริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ธนากร อุยพานิชย์ และ กอบแก้ว มีเพียร.  (2565, มกราคม–มิถุนายน), การพัฒนาแชทบอทเพื่อบริการ ...
2022-07-25 12:08:36
Inositol จะช่วยลดความเครียดได้อย่างไร
ผศ. ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล. (2565, พฤษภาคม), Inositol จะช่วยลดความเครียดได้อย่างไร : Gourmet & Cuisi ...
2022-07-05 11:25:17
ฟังเพลงไปด้วย ทำให้การวิ่งดีขึ้นจริงหรือ
กองบรรณาธิการ. (2565, พฤษภาคม), ฟังเพลงไปด้วย ทำให้การวิ่งดีขึ้นจริงหรือ : ชีวจิต : 24 (567) : 68&nb ...
2022-07-05 11:19:21
ข่าวย้อนหลัง