หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)
ข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-14 10:25:43


        เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 กลุ่ม KM ห้องสมุด ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1 ณ ห้อง training room 1 ชั้น 2 IT โดยกลุ่ม KM ห้องสมุด ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน KM ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ได้ติดตามความก้าวหน้าและให้แนวทางการดำเนินงาน KM ต่อไป