หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > งาน KM share & learn 2018
งาน KM share & learn 2018

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-09-13 10:00:59



        วันที่ 10 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี  เป็นประธานในการเปิดงาน ssru KM share & learn 2018 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการดังกล่าว ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และบุคลากรของสำนักฯ โดยในงานมีการมอบรางวัลการจัดการความรู้ ให้แก่ตัวแทนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในกลุ่มต่างๆ โดยแบ่งเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ 1.การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2.การลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 3.การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 4.การสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ณ อาคาร 31 ชั้น 5 ห้องประชุมช่อแก้ว


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

   อ้างอิง :  https://arit.ssru.ac.th/news/view/artis1009612