หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > กระบวนการบริหารจัดการงานฟื้นฟูป่าชายเลน : ศึกษากรณีสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 9 (กะเปอร์ ระนอง)
กระบวนการบริหารจัดการงานฟื้นฟูป่าชายเลน : ศึกษากรณีสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 9 (กะเปอร์ ระนอง)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-01 16:27:35

        1 กันยายนของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวัน "สืบ นาคะเสถียร" เพื่อรำลึกถึงการจากไปของอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ย้อนกลับไปเมื่อ 31 ปีที่แล้ว ในวันที่ 1 กันยายน 2533 สืบ นาคะเสถียร ได้สะสางงาน และเขียนพินัยกรรมไว้เรียบร้อย ก่อนกระทำอัตวิบาตรกรรม เพื่อเรียกร้องให้สังคมและราชการ หันมาสนใจปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง การจากไปของ "สืบ นาคะเสถียร" ได้ส่งผลสะเทือนอย่างล้ำลึกต่อผู้คนที่รักธรรมชาติ และแสวงหาความเป็นธรรมในสังคม

        ศึกษาและร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลน ผ่านกระบวนการบริหารจัดการงานฟื้นฟูป่าชายเลน ของสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 9 (กะเปอร์ ระนอง) ที่ผู้วิจัยได้ออกแบบกระบวนการบริหารจัดการงาน และสร้างคู่มือการบริหารจัดการงานฟื้นฟูป่าชายเลน โดยศึกษาจากแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารจัดการป่าชายเลน การออกแบบกระบวนการบริหารองค์กร แล้วนำมาประยุกต์ใช้กับขั้นตอนการบริหารกระบวนการอย่างมีคุณภาพ จนได้กระบวนการบริหารจัดการที่สามารถนำไปใช้บริหารจัดการงานฟื้นฟูป่าชายเลนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แนวทางและรูปแบบของการปฏิบัติงาน ในการออกแบบกระบวนการบริหารจัดการงานฟื้นฟูป่าชายเลน อีกทั้งยังได้คู่มือการบริหารจัดการงานฟื้นฟูป่าชายเลน ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำไปใช้ ให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนอีกด้วย


อ่านต่อเพิ่มเติมแบบออนไลน์ได้ที่

Thai Digital Collection (TDC) >>> https://bit.ly/2Y5Wf3I

* ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/

---------------------------------------------

ชื่องานวิจัย: กระบวนการบริหารจัดการงานฟื้นฟูป่าชายเลน : ศึกษากรณีสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 9 (กะเปอร์ ระนอง)

ผู้แต่ง: เลิศศักดิ์ ศรีพรหม


วันสืบ นาคะเสถียร ข้อมูลจาก : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/896002