หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > ธุรกิจบริการต่างกับธุรกิจที่ขายสินค้า ดังนั้นกลยุทธ์การตลาดที่ได้ผลกับสินค้า อาจไม่สามารถนำมาใช้กับธุรกิจบริการได้
ธุรกิจบริการต่างกับธุรกิจที่ขายสินค้า ดังนั้นกลยุทธ์การตลาดที่ได้ผลกับสินค้า อาจไม่สามารถนำมาใช้กับธุรกิจบริการได้

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-01-02 15:53:26     
        ธุรกิจบริการต่างกับธุรกิจที่ขายสินค้า ดังนั้นกลยุทธ์การตลาดที่ได้ผลกับสินค้า อาจไม่สามารถนำมาใช้กับธุรกิจบริการได้
        “การตลาดธุรกิจบริการ” เป็นหนังสือที่อธิบายเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับธุรกิจบริการอย่างละเอียด ตั้งแต่หลักการพื้นฐานไปจนถึงแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ภาค ได้แก่ ภาคที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดบริการ ภาคที่ 2 พฤติกรรมและประสบการณ์ของลูกค้าในตลาดบริการ ภาคที่ 3 กลยุทธ์การตลาดบริการ ภาคที่ 4 ส่วนผสมทางการตลาดในธุรกิจบริการ และภาคที่ 5 การปรับปรุงคุณภาพและผลิตภาพในการบริการ ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มจะใช้ภาษาที่ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย มีตัวอย่างประกอบในเกือบทุกประเด็น เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ตลอดจนผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ...

อ่านต่อที่ >> https://bit.ly/47kfMv6


  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น