หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > ความรุนแรงซ่อน/หาสังคมไทย
ความรุนแรงซ่อน/หาสังคมไทย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-10-04 14:41:16


        หนังสือรวมบทความเรื่อง ความรุนแรงซ่อน/หาสังคมไทย จะบอกเล่าเรื่องราวความรุนแรงที่ซ่อนอยู่ในสังคมไทย ผ่านบทความวิจัยทั้ง 6 เรื่อง คือ กำเนิดและพัฒนาการขององค์ความรู้ทางวิชาการ ว่าด้วยความรุนแรงทางการเมือง : บทสำรวจงานวิชาการในโลกตะวันตก, ปฏิบัติการสงครามของการรณรงค์ปัญหายาเสพติดในประเทศไทย, สืบรอย "ความรุนแรง" จากวรรณกรรมของขบวนการสิทะชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย, การศึกษา : มายาการความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม, การศึกษาเรื่อง "กระแสโลกาภิวัฒน์และการลงโทษประหารชีวิตในรัฐไทย" และ 6 ตุลาในความทรงจำของฝ่ายขวา 2519-2549 : จากชัยชนะสู่ความเงียบ (แต่ยังชนะอยู่ดี) โดยประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ จะชวนให้ผู้อ่านได้ขบคิดว่าแท้จริงแล้วสังคมไทยมีความสงบสุขผู้คนยิ้มแย้มมีน้ำใจจริงหรือไม่ หรือมีความรุนแรงแอบแฝงหรือแสดงตัวชัดเจน ลองทบทวนดูว่า สิ่งที่พวกเราเคยชินอยู่มานานนั้น อาจมีความรุนแรงเกิดขึ้นซ้ำ ๆ แบบที่เราไม่รู้ตัวก็ได้...

อ่านต่อได้ที่>> https://bit.ly/3Ebvmyj

   • อ่าน e-book เล่มอื่นได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
   • โหลดแอป Hibrary ไว้อ่านทั้งระบบ
         - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
         - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
   • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น