หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > ชื่อ และแซ่ เป็นลักษณะสำคัญเบื้องต้นที่บ่งบอกความเป็นจีน ระบบตระกูลแซ่เป็นโครงสร้างหลักของสังคมจีน เช่นเดียวกับระบบวรรณะของอินเดีย ระบบมูลนาย-ไพร่ของไทย
ชื่อ และแซ่ เป็นลักษณะสำคัญเบื้องต้นที่บ่งบอกความเป็นจีน ระบบตระกูลแซ่เป็นโครงสร้างหลักของสังคมจีน เช่นเดียวกับระบบวรรณะของอินเดีย ระบบมูลนาย-ไพร่ของไทย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-02-09 12:53:49


     
         ชื่อ และแซ่ เป็นลักษณะสำคัญเบื้องต้นที่บ่งบอกความเป็นจีน ระบบตระกูลแซ่เป็นโครงสร้างหลักของสังคมจีน เช่นเดียวกับระบบวรรณะของอินเดีย ระบบมูลนาย-ไพร่ของไทย ระบบตระกูลแซ่เป็นดั่งตาข่ายที่ครอบคลุมสังคมจีนไว้ในโครงสร้างเดียวกัน จากตระกูลแซ่แผ่ขยายกว้างออกไปกลายเป็นชนชาติและรัฐอาณาจักรจีน มีความผูกพันกันสูงยิ่งด้วยวัฒนธรรมตระกูลแซ่ ทำให้จีนเป็นเอกภาพด้วยสำนึกร่วมของความเป็นชนชาติเดียวกันอย่างเหนียวแน่นตลอดมาจนปัจจุบัน การจะเข้าถึงความเป็นจีนและเข้าใจวัฒนธรรมจีนได้ชัดเจน ต้องอาศัยความรู้เรื่องแซ่และระบบตระกูลแซ่เป็นปฐมฐาน นำไปสู่ความเข้าใจเรื่องชื่อและวัฒนธรรมจีนด้านอื่นอีกสารพัด หากปราศจากความรู้เรื่องนี้เป็นพื้นฐานแล้วจะไม่สามารถเข้าใจจีนได้ลึกซึ้ง... 

อ่านต่อที่ >> https://bit.ly/49HnLnZ


  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น