หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > “การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบข้ามแพลตฟอร์ม”
“การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบข้ามแพลตฟอร์ม”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-01-11 11:40:34


     
        “การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบข้ามแพลตฟอร์ม” มีเนื้อหาที่มุ่งเน้นการพัฒนาและเตรียมพื้นฐานในการเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชันที่ดี ด้วยมุมมองในการออกแบบแอปพลิเคชันอย่างเป็นระบบและถูกต้อง มีการเสริมตัวอย่างการประยุกต์ใช้ พร้อมแนวคิดในการออกแบบที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง จนกระทั่งสามารถเผยแพร่สู่ผู้ใช้งานผ่านช่องทางดาวน์โหลดของ Google Play Store และ App Store ได้ จึงเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน และผู้สนใจที่ต้องการเรียนรู้เรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยโครงสร้างภาษาอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาสามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพไม่สูงมากนัก สามารถนำไปใช้พัฒนางานด้านการศึกษา และงานธุรกิจในขั้นสูงต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ...

อ่านต่อที่ >> https://bit.ly/3Sajovn  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น