หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > หนังสือ “ภาษาไทยในมุมมองแบบลักษณ์ภาษา” มีเนื้อหาว่าด้วยลักษณะภาษาไทยทั้งในเรื่องระบบเสียง ระบบไวยากรณ์ และคลังศัพท์ เปรียบเทียบกับภาษาต่าง ๆ ทั่วโลก
หนังสือ “ภาษาไทยในมุมมองแบบลักษณ์ภาษา” มีเนื้อหาว่าด้วยลักษณะภาษาไทยทั้งในเรื่องระบบเสียง ระบบไวยากรณ์ และคลังศัพท์ เปรียบเทียบกับภาษาต่าง ๆ ทั่วโลก

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-02-14 16:16:25

     
         หนังสือ “ภาษาไทยในมุมมองแบบลักษณ์ภาษา” มีเนื้อหาว่าด้วยลักษณะภาษาไทยทั้งในเรื่องระบบเสียง ระบบไวยากรณ์ และคลังศัพท์ เปรียบเทียบกับภาษาต่าง ๆ ทั่วโลก ผู้ศึกษาจะทราบว่าลักษณะภาษาไทยลักษณะใดเป็นลักษณะหายาก ลักษณะใดเป็นลักษณะที่ร่วมกับภาษาทั้งหลายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และลักษณะใดเป็นลักษณะที่ร่วมกับภาษาส่วนใหญ่ในโลก นอกจากนี้ ภายในเล่มยังกล่าวถึงลักษณะภาษาไทยที่สอดคล้อง และที่ขัดแย้งกับกฎธรรมชาติของภาษามนุษย์ทั่วไปด้วย การศึกษาเปรียบเทียบภาษาไทยกับภาษาอื่น ๆ นับว่าเป็นประโยชน์ เพราะจะช่วยให้ผู้ศึกษามองเห็นภาษาไทยได้ถนัดชัดเจนและเข้าใจภาษาไทยได้ลึกซึ้งขึ้น...

อ่านต่อที่ >> https://bit.ly/3SECt8f


  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น