หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > “สถาปัตยกรรมเครื่องผูกไม้ไผ่” เกิดจากการดำเนินการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ที่อาศัย และการศึกษาจากตัวงานสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ที่ยังคงใช้งานอยู่ในท้องถิ่นต่าง ๆ บริเวณภาคกลางของประเทศ
“สถาปัตยกรรมเครื่องผูกไม้ไผ่” เกิดจากการดำเนินการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ที่อาศัย และการศึกษาจากตัวงานสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ที่ยังคงใช้งานอยู่ในท้องถิ่นต่าง ๆ บริเวณภาคกลางของประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-12-15 15:52:04     
        เนื้อหาของหนังสือ “สถาปัตยกรรมเครื่องผูกไม้ไผ่” เกิดจากการดำเนินการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ที่อาศัย และการศึกษาจากตัวงานสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ที่ยังคงใช้งานอยู่ในท้องถิ่นต่าง ๆ บริเวณภาคกลางของประเทศ รวมถึงการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารของนักวิชาการในอดีต
        ซึ่งประเด็นสําคัญของเนื้อหานั้น จะมุ่งเน้นองค์ความรู้พื้นฐานในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ ทั้งด้านเทคนิคการก่อสร้างปราศจากตะปู และเทคนิคการออกแบบงานสถาปัตยกรรม พร้อมนำเอาระเบียบเรขาคณิตเข้ามาใช้ในการวิเคราะห์สื่อสาร อีกทั้งยังมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษารุ่นใหม่ ๆ ให้สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางสําหรับการพัฒนางานออกแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ให้มีเอกลักษณ์ได้อย่างเหมาะสมกับกระแสความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากความเจริญของสังคมได้อย่างยั่งยืน...

อ่านต่อที่ >> https://bit.ly/3TjyuQo


  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น