หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > “หญิงร้ายในกายงาม : ความเป็นหญิงกับวิกฤตความเป็นสมัยใหม่ในสังคมไทย” หนังสือที่มุ่งศึกษาความเป็นสมัยใหม่ในสังคมไทยผ่านตัวละครหญิงร้ายในวรรณกรรมร่วมสมัยจำนวน 4 เรื่อง
“หญิงร้ายในกายงาม : ความเป็นหญิงกับวิกฤตความเป็นสมัยใหม่ในสังคมไทย” หนังสือที่มุ่งศึกษาความเป็นสมัยใหม่ในสังคมไทยผ่านตัวละครหญิงร้ายในวรรณกรรมร่วมสมัยจำนวน 4 เรื่อง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-02-16 13:29:07
     
         
        “หญิงร้ายในกายงาม : ความเป็นหญิงกับวิกฤตความเป็นสมัยใหม่ในสังคมไทย” หนังสือที่มุ่งศึกษาความเป็นสมัยใหม่ในสังคมไทยผ่านตัวละครหญิงร้ายในวรรณกรรมร่วมสมัยจำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ อมฤตาลัย แม่เบี้ย เหยื่อมาร และเงาพระจันทร์ ภาพลักษณ์ของหญิงร้ายที่ปรากฎในวรรณกรรมเหล่านี้ สะท้อนสภาวะทางอารมณ์และประสบการณ์ของตัวละครที่เป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สู่ความเป็นสมัยใหม่ในช่วงสงครามเย็นจนถึงช่วงวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่
        หนังสือเล่มนี้ได้แสดงให้เห็นว่า ความเป็นสมัยใหม่แยกไม่ออกจากประเด็นเรื่องเพศ ทั้งนี้เพราะตัวละครหญิงร้ายที่ปรากฎในวรรณกรรม คัดสรรเป็นภาพแทนของความเป็นอื่น ที่คุกคามความเป็นชาติและความเป็นชาย แม้ตัวละครหญิงร้ายจะถูกกำจัดออกไปในตอนท้ายเรื่อง แต่วรรณกรรมเหล่านี้ ยังเผยให้เห็นความย้อนแย้งของอำนาจสมัยใหม่ผ่านบทบาทของหญิงร้ายที่ท้าทายและเสริมสร้างอำนาจรัฐไปพร้อมกัน...

อ่านต่อที่ >>
https://bit.ly/3SSukhO


  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น