หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > ภูมิศาสตร์เมือง (Urban Geography) เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในรายวิชาภูมิศาสตร์เมืองสำหรับผู้ศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ภาควิชาภูมิศาสตร์ และให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับเมืองในบริบททางภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์เมือง (Urban Geography) เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในรายวิชาภูมิศาสตร์เมืองสำหรับผู้ศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ภาควิชาภูมิศาสตร์ และให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับเมืองในบริบททางภูมิศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-16 11:45:44


        ภูมิศาสตร์เมือง (Urban Geography) เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในรายวิชาภูมิศาสตร์เมืองสำหรับผู้ศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ภาควิชาภูมิศาสตร์ และให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับเมืองในบริบททางภูมิศาสตร์ โดยผู้เขียนได้รับแรงบันดาลใจจากผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิศาสตร์เมือง คือ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ฉัตรชัย พงศ์ประยูร ซึ่งเป็นผู้เขียนตำราด้านภูมิศาสตร์เมืองเล่มแรก ๆ ของประเทศไทย ผู้เขียนได้นำความรู้จากตำราเหล่านี้มานำเสนอในบทต่าง ๆ ทั้งยังเพิ่มเติมและสอดแทรกเนื้อหาให้มีความเป็นปัจจุบันและทันสมัย มีการเอกสารอ้างอิงจำนวนมากทั้งเก่าและใหม่ จากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ง่ายในภายหลัง... 

อ่านต่อที่>> https://bit.ly/3OabHDR

  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น