หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > หนังสือ “การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา” เป็นการศึกษาถึงการบริหารจัดการองค์การ โดยมุ่งรวบรวมแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการจัดการองค์การ
หนังสือ “การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา” เป็นการศึกษาถึงการบริหารจัดการองค์การ โดยมุ่งรวบรวมแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการจัดการองค์การ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-01-22 15:09:12

     
         หนังสือ “การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา” เป็นการศึกษาถึงการบริหารจัดการองค์การ โดยมุ่งรวบรวมแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการจัดการองค์การ พิจารณาตามกระบวนการในการบริหาร ซึ่งเนื้อหาจะครอบคลุมรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ ตั้งแต่การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา ทฤษฎีและหลักการการบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา หลักการและกระบวนการการบริหารบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพและสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษา ภาวะผู้นำทางการศึกษา แรงจูงใจและการมีส่วนร่วม วัฒธรรมองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้... 

อ่านต่อที่ >> https://bit.ly/48QnXAG


  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น