หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > หนังสือ “หลักการบัญชีเบื้องต้น” เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น
หนังสือ “หลักการบัญชีเบื้องต้น” เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-12-19 15:59:09     
        หนังสือ “หลักการบัญชีเบื้องต้น” เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น ครอบคลุมเนื้อหาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตของหลายสถาบันการศึกษา และเหมาะกับนักธุรกิจหรือผู้สนใจทั่วไป โดยเรียงเนื้อหาตามขั้นตอนของการจัดทำบัญชี หลักการบัญชีขั้นพื้นฐาน การบัญชีสำหรับธุรกิจที่ครอบคลุมสำหรับธุรกิจการบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นต้น พร้อมตัวอย่างการลงบัญชีประกอบทุกขั้นตอน มีแบบฝึกหัดให้ผู้อ่านสามารถฝึกฝนจนเกิดทักษะ สามารถทำความเข้าใจหลักการบัญชีได้ด้วยตนเอง และนำหลักการบัญชีไปประยุกต์ใช้ได้จริง...

อ่านต่อที่ >> https://bit.ly/3TucjqT


  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น