หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > แนวทางและเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ
แนวทางและเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-12-20 12:11:49


        “แนวทางและเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ (รายงานการวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ ตำรา)” เป็นหนังสือที่เรียบเรียงจากการศึกษาผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การเขียนผลงานทางวิชาการ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านโรงพิมพ์และวารสารทางวิชาการที่หลากหลาย โดยเนื้อหาภายในเล่มมีลักษณะเป็นบทความวิชาการ ซึ่งเนื้อหาส่วนแรกจะเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งงานเขียนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สำหรับส่วนที่สองจะเป็นเทคนิคการเรียบเรียงงานเขียนทางวิชาการ ที่เนื้อหาส่วนใหญ่เน้นไปทางการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ...อ่านต่อที่>> https://bit.ly/3ivHNMT


   • อ่าน e-book เล่มอื่นได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/

   • โหลดแอป Hibrary ไว้อ่านทั้งระบบ

        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB

        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU

   • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น