หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาการผลิตโยเกิร์ตอัดเม็ด
รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาการผลิตโยเกิร์ตอัดเม็ด

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-03-22 14:53:09

        การพัฒนาการผลิตโยเกิร์ตอัดเม็ด (Developing production of tablet yogurt) เป็นการศึกษาเพื่อให้ได้วิธีการและอัตราส่วนที่จะใช้ในการผลิตโยเกิร์ตอัดเม็ดที่มีคุณลักษณะที่ดี ซึ่งพบว่า หากใช้ผงโยเกิร์ตเพียงอย่างเดียว จะไม่มีคุณสมบัติช่วยให้เกิดการยึดเกาะ จึงต้องใช้ส่วนประกอบอื่นเติมลงไป โดยการเติมน้ำตาลไอซิ่งและแป้ง เมื่อเติมน้ำตาลลงไปพบว่า ทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเหนียว หากมีสัดส่วนของน้ำตาลมากก็จะทำให้มีลักษณะเยิ้ม หากเติมแป้งลงไปจะเกิดความลื่นและช่วยในการยึดเกาะ แต่ไม่ช่วยให้ลักษณะของเม็ดโยเกิร์ตมีความแข็งขึ้น ดังนั้นจึงได้ปรับเปลี่ยนส่วนผสม โดยการเติมซิลิกอนไดออกไซด์ลงไปแทนแป้งมันในอัตราส่วนโยเกิร์ต 110 กรัม ต่อซิลิกอนไดออกไซด์ 0.7 กรัม หรือประมาณร้อยละ 0.6 ทำให้ได้เม็ดโยเกิร์ตที่เกาะกันดี ไม่เยิ้มเหนียว และไม่นุ่มจนเกินไป

        นอกจากนี้ เมื่อทดสอบคุณภาพโยเกิร์ตอัดเม็ดด้วยเครื่องมือและทางประสาทสัมผัส ทดสอบความสามารถของบรรจุภัณฑ์ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดี พบว่า การเก็บโยเกิร์ตอัดเม็ดในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทไม่โดนแสงนั้น คุณภาพจะดีกว่าการเก็บให้สัมผัสอากาศและแสง ซึ่งการสัมผัสอากาศจะส่งผลต่อคุณภาพอย่างมาก ส่วนแสงนั้นความแตกต่างไม่มากนัก แต่สิ่งที่มีผลต่อคุณภาพมากที่สุด คือ อุณหภูมิ พบว่า การเก็บที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพใกล้เคียงกับของผลิตใหม่ได้นานถึง 12 สัปดาห์ หากเก็บที่อุณหภูมิห้อง (30 องศาเซลเซียส) ผลิตภัณฑ์จะเริ่มเปลี่ยนสีและไม่คงตัว ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4


อ่านเพิ่มเติมได้ที่>>> https://bit.ly/3wr6A9Q

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/


ชื่องานวิจัย: รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาการผลิตโยเกิร์ตอัดเม็ด

ผู้แต่ง: จารุวรรณ ฉัตรทอง