หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > “การประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์”
“การประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-12-28 08:49:07

     
        “การประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์” เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยเรื่องของแนวคิดทฤษฎีการประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บทบาทของการประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ กระบวนการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กับการสร้างภาพลักษณ์ กระบวนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ การสร้าง รักษาและแก้ไขภาพลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์ การวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ การสร้างภาพลักษณ์อย่างยั่งยืน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างลักษณ์องค์กร การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์บุคคลการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า ตลอดจนการวิจัยในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักาณ์ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างเหมาะสม...

อ่านต่อที่ >> https://bit.ly/3vfrsSQ  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น