หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > เศษดีเอ็นเอบนฟันโบราณ
เศษดีเอ็นเอบนฟันโบราณ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-01-05 11:11:27

ทอม เมตคาล์ฟ. (2566, พฤศจิกายน), เศษดีเอ็นเอบนฟันโบราณ : National Geographic ฉบับ            ภาษาไทย : 27

       นักวิทยาศาสตร์สกัดดีเอ็นเอของมนุษย์ยุคโบราณจากที่ทําจาก ฟันกวาง (ล่าง) ที่ พวกเขาเคยใส่การสัมผัสกับผิวของผู้สวมใส่ อาจทําให้ดีเอ็นเอติดอยู่นานเกือบ 20,000 ปี การศึกษาดีเอ็นเอจากเครื่องมือต่าง ๆ หัวลูกศร และเข็มเย็บผ้าที่ทําจากฟันสัตว์และกระดูกอาจช่วยให้เข้าใจถึงการแบ่งงานตามเพศสภาพในกิจกรรมต่าง ๆ ของ มนุษย์โบราณ