หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > ฆ่าเนื้องอก ด้วยการทําให้ขาดออกซิเจน
ฆ่าเนื้องอก ด้วยการทําให้ขาดออกซิเจน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-10-05 12:58:25

แฟรน สมิท. (2566, กันยายน), ฆ่าเนื้องอก ด้วยการทําให้ขาดออกซิเจน : National Geographic ฉบับภาษาไทย : 26


ฆ่าเนื้องอก ด้วยการทําให้ขาดออกซิเจน

           วิศวกรชีวการแพทย์ในจีนสร้างแบตเตอรี่ ที่ใช้ฝังในร่างกาย ซึ่งจะทําให้เนื้องอกถูกทําลายได้ง่ายขึ้น     ด้วยการทําให้เนื้องอกเหล่านั้นขาดออกซิเจน และยังชาร์จตัวเองด้วยนํ้าเกลือที่ถูกฉีดเข้าไปในเนื้อเยื่อใกล้เคียง    ยังไม่มีการทดสอบแบตเตอรี่ดังกล่าวในมนุษย์ แต่เมื่อฝังเข้าไปในรักแร้ของหนูและใช้ร่วมกับยาทดลองมันสามารถลดขนาดเซลล์ที่จําลองมะเร็งเต้านมได้ถึงร้อยละ 90 เซลล์มะเร็งที่ขาดออกซิเจนเห็นเป็นสีเขียวในภาพสแกน เนื้องอกนี้