หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > ล้างมืออย่างไร ห่างไกลไวรัส. (2563, พฤษภาคม). Gourmet & Cuisine. (238): 28.
ล้างมืออย่างไร ห่างไกลไวรัส. (2563, พฤษภาคม). Gourmet & Cuisine. (238): 28.

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-06-09 12:28:51

ล้างมืออย่างไร ห่างไกลไวรัส.  (2563, พฤษภาคม).  Gourmet & Cuisine. (238): 28.

        การล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกวิธีจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้เริ่มด้วยการเปิดน้ำล้างมือทั้ง 2 ข้าง เพื่อเอาสิ่งสกปรกออกไปบางส่วน จากนั้นฟอกสบู่ที่มือทั้ง 2 ข้าง 6 ขั้นตอน นานไม่ต่ำกว่า 20 นาที แล้วจึงล้างออกดังนี้ 

      1. ฟอกฝ่ามือและง่ามนิ้วมือด้านหน้า 

      2. ฟอกหลังมือและง่ามมือด้านหลัง 

      3. ฟอกนิ้วและข้อนิ้วมือด้านหลัง 

      4. ฟอกนิ้วหัวแม่มือ 

      5. ฟอกปลายนิ้ว เล็บ และลายเส้นฝ่ามือ 

      6. ฟอกรอบข้อมือ เท่านี้ก็สะอาดห่างไกลไวรัสทั้งหลาย


Download