หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > ผู้ที่มีโรคประจำตัวกับการเตรียมตัวฉีดวัคซีน
ผู้ที่มีโรคประจำตัวกับการเตรียมตัวฉีดวัคซีน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-05-12 21:12:33

(2564, เมษายน), ผู้ที่มีโรคประจำตัวกับการเตรียมตัวฉีดวัคซีน : ชีวจิต. 23 (540) : 9 ผู้ที่มีโรคประจำตัวกับการเตรียมตัว          ฉีดวัคซีน

                ศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความรู้ในการเตรียมตัวฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกรณีที่มีโรคประจำตัวดังนี้

        ผู้ที่มีไข้สูงเกิน 38 ปวดเมื่อยมาก อ่อนเพลียมาก  ควรทานยาพาราเซตามอล 1 เม็ด แต่ให้หลีกเลี่ยงยาแก้

ปวดชนิดแรง เช่น ยาแอสไพริน ซึ่งอาจไปกดระบบตอบสนองของร่างกาย ทำให้วัคซีนตอบสนองได้น้อยลง

        ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว หากทานยา ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนฉีดวัคซีน

        ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ อัมพฤกษ์และอัมพาต ไม่ควรหยุดยาเพื่อฉีดวัคคซีน ยกเว้น

แพทย์แนะนำให้หยุดยา เพื่อให้ผลลัพธ์ของวัคซีนมีความแม่นยำ

        ผู้ที่เป็นโรคเลือดออกได้ง่าย ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการฉีดวัคซีน เพราะอาจต้องใช้เวลากดแผล

บริเวณที่ฉีดให้นานขึ้น เช่น จาก 5 นาที เป็น 15 นาที  หากหลังการฉีดวัคซีนมีอาการห้อเลือดหรือจ้ำเลือด ควรรีบพบแพทย์

        ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว หากมีอาการของโรคกำเริบ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการฉีดวัครหรือไม่ก็ตาม ควรรีบ

 ปรึกษาแพทย์ทันที