หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > ประโยชน์ของพืชสดในรังนก
ประโยชน์ของพืชสดในรังนก

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-02-18 14:05:05

สุปราณี เลี้ยงพรพรรณ. (2564, พฤษภาคม-มิถุนายน), ประโยชน์ของพืชสดในรังนก : วารสารวิทยาศาสตร์ และ                      เทคโนโลยี 29 (3) : 508--515


ประโยชน์ของพืชสดในรังนก

        ผลการวิจัย สรุปว่า นกบางชนิดเพิ่มความอยู่รอดให้กับตัวเองและลูกนก โดยนำพืชสดที่มีกลิ่นของสารระเหยง่ายมาไว้ที่รังเพื่อใช้ป้องกันปรสิตภายนอก และใช้พืชสดที่มีสารระเหยง่ายและพืชสดชุ่มน้ำมารักษาอุณหภูมิของรังให้เหมาะสมต่อการฟักไข่และการเจริญของลูกนก รวมทั้งเพิ่มความสำเร็จในการสืบพันธุ์โดยใช้พืชสดดึงดูดตัวเมียให้เข้ามาผสมพันธุ์ภายในรังด้วย