หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > ความสวยงามที่ยั่งยืน
ความสวยงามที่ยั่งยืน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-06-20 14:32:35

กวิน ทองสมบูรณ์. (2567, พฤษภาคม), ความสวยงามที่ยั่งยืน : Kitchen & Home : 18 (206) : 76-77


                ยุคสมัยนี้หลายคนหันมาสนใจและใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพราะปัญหาจากสิ่งแวดล้อมล้วนมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงเกิดเป็นเทรนด์ด้าน Sustainability (การคิดเพื่อพัฒนาความยั่งยืน ของสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่แบบระยะยาวไปถึงคนรุ่นต่อไปในอนาคต) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งมีวิธีการให้เลือกใช้อยู่ หลากหลาย หนึ่งในนั้นคือการรียูส (Reuse) หรือการนําวัสดุใช้แล้ว กลับมาใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดคุณค่ามากที่สุด จะนํามาใช้กับการจัดดอกไม้เพื่อแต่งบ้านให้สวยจากแก้วพลาสติกเหลือใช้

          แก้วเครื่องดื่มที่ได้มาจากร้านคาเฟ่หรือสั่งเดลิเวอรีมา ล้วนแล้วแต่น่ามาใช้ได้ทั้งหมด รวมไปถึงฝาแก้ว   (ฝาแก้วมีประโยชน์ในการช่วยรวบดอกไม้ให้เป็นช่อ เกาะกลุ่ม ไม่กระจายตามรูปปากแก้ว) โดยตัดแต่งก้านดอกไม้ให้มีความสูงพอดีกับแก้ว จัดรวมเข้าช่อแล้วใส่ลงในแก้ว จะตั้งโชว์ หรือมอบเป็นของขวัญให้คนที่เรารักก็เก๋นะ   แถมยังรักษ์ โลกด้วยล่