หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > Copyright Copyleft
Copyright Copyleft

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-05-25 13:45:10

Copyright Copyleft

        สัญญาอนุญาตที่ใช้กันจนคุ้นเคยในงานห้องสมุดคือ Copyright ซึ่งหมายถึงห้ามนำไปทำซ้ำ ดัดแปลง โฆษณา ก่อนที่เจ้าของสิทธิ์จะอนุญาต

        แต่ยังมีสัญญาอนุญาตอีกประเภทหนึ่งเกิดขึ้นในภายหลังเรียกว่า Copyleft (กอปปีเลฟต์, ลิขซ้าย, นิรสิทธิ์) ที่อนุญาตให้นำชิ้นงานไปทำซ้ำ ดัดแปลง หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ แต่ไม่สามารถจดลิขสิทธิ์ในชิ้นงานที่ดัดแปลงนี้ได้ ต้องคงไว้ซึ่งความเป็นลิขซ้ายเท่านั้น

        Copyleft ใช้กันมากในงานซอฟแวร์ เช่นโปรแกรม Open-source