หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > ค้นหาสัญญาณแรกๆของออทิสติก. National Geographic. (226) : 80-83.
ค้นหาสัญญาณแรกๆของออทิสติก. National Geographic. (226) : 80-83.

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-05-27 15:28:13

        ยุธิจิต ภัตตาจาร์จิ.  (2563, พฤษภาคม).  ค้นหาสัญญาณแรกๆของออทิสติก. National Geographic.  (226) :  80-83.

            ผลการศึกษาหลายชิ้นชี้ว่า มีความเป็นไปได้ที่จะตรวจพบสัญญาณของออทิสติกเร็วที่สุดตอนอายุสามเดือน ก่อนที่จะเริ่มแสดงอาการตอนอายุประมาณสองขวบการตรวจพบตั้งแต่แรกนี้เอื้อต่อการรักษาซึ่งอาจชวยป้องกันความบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับออทิสติกได้ สิ่งที่เราเรียนรู้คือ ออทิสติกเป็นลักษะการสืบสายพันธุ์รูปแบบหนึ่งซึ่งจะกลายเป็นความบกพร่องหรือไม่ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การเรียนรู้ในช่วงแรกๆ