หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 1 กันยายน 2565 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นางสาวกฤษณา อยู่พวง รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิทยพัฒนา (คุณอำนวย) พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มห้องสมุด นำเสนอผลงาน ในหัวข้อ "แนวทางการให้บริการของห้องสมุดในยุค new normal"
วันที่ 1 กันยายน 2565 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นางสาวกฤษณา อยู่พวง รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิทยพัฒนา (คุณอำนวย) พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มห้องสมุด นำเสนอผลงาน ในหัวข้อ "แนวทางการให้บริการของห้องสมุดในยุค new normal"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-01 16:18:02


        วันที่ 1 กันยายน 2565 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  นำโดย นางสาวกฤษณา อยู่พวง รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิทยพัฒนา (คุณอำนวย) พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มห้องสมุด นำเสนอผลงาน ในหัวข้อ "แนวทางการให้บริการของห้องสมุดในยุค new normal" เพื่อสนับสนุนการให้บริการแก่ อาจาย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในกิจกรรม KM SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยกองนโยบายและแผน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet


สอบถามรายละเอียดได้ที่

FACEBOOK : m.me/ssru.library

LINE : https://lin.ee/iVy3Ln9

TWITTER : https://twitter.com/LibrarySsru

E-mail : library@ssru.ac.th

โทร. 02-1601246