หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 1 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมวางแผนปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเป็น Digital Library
1 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมวางแผนปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเป็น Digital Library

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-11-01 17:43:51

        1 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมวางแผนปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเป็น Digital Library นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ณ ห้อง Conference Room 2 ศูนย์วิทยบริการ