หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 13-30 พฤศจิกายน 2566 เปิดบริการเฉพาะอาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ (ชั้นลอยและชั้น 2)
วันที่ 13-30 พฤศจิกายน 2566 เปิดบริการเฉพาะอาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ (ชั้นลอยและชั้น 2)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-12-01 12:09:08

ประกาศ!! ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


• วันที่ 13-30 พฤศจิกายน 2566
เปิดบริการเฉพาะอาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ (ชั้นลอยและชั้น 2)

---------------------

• ปิดทำการอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
(เนื่องจากบุคลากรจะดำเนินการคัดเลือกและจำหน่ายหนังสือออก รวมทั้งเพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการของห้องสมุด)
———————

• วันเสาร์-อาทิตย์ : ปิดบริการ