หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับ คุณราตี แซ่เล็ก ประธานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีนและคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัย
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับ คุณราตี แซ่เล็ก ประธานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีนและคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-05-02 11:44:39


        วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับ คุณราตี แซ่เล็ก ประธานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีนและคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัย รวมทั้งหารือแนวทางสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ เข้ารับมอบหนังสือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน (ภาษาจีน) จำนวน ๒๖๐ เล่ม ให้แก่ ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี  ชั้น ๕ อาคาร ๓๒