หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรมพร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิทบริการ เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรมพร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิทบริการ เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-05-02 15:32:07

         วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิทบริการ เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

        ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานและการบริการ โดยจะนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานด้านบริการของศูนย์วิทยบริการ เพื่อก้าวสู่ห้องสมุดดิจิทัลต่อไป