หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอดับกระแสไฟฟ้าอาคารที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2564
ขอดับกระแสไฟฟ้าอาคารที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2564

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-12-02 13:11:53


        ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง จึงขอดับกระแสไฟฟ้าอาคารที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2564 จึงทำให้อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานระบบการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ของศูนย์วิทยบริการ ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ในบางช่วงเวลา 


สอบถามรายละเอียดได้ที่

FACEBOOK : m.me/ssru.library

LINE : https://lin.ee/iVy3Ln9

TWITTER : https://twitter.com/LibrarySsru

E-mail : library@ssru.ac.th

โทร. 02-1601246