หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 3 เมษายน 2566 ศูนย์วิทยบริการฯ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม
วันที่ 3 เมษายน 2566 ศูนย์วิทยบริการฯ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-04-03 16:12:37

        วันที่ 3 เมษายน 2566 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประชุมเพื่อวางแผนและติดตามการดำเนินงาน งานจ้างปรับปรุงชั้นลอย ของศูนย์วิทยบริการ อาคารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้อง Conference 1 ศูนย์วิทยบริการ