หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 บุคลากรศูนย์วิทยบริการร่วมโครงการจัดเตรียมสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวก สะอาด พร้อมให้บริการ (Big Cleaning Day)
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 บุคลากรศูนย์วิทยบริการร่วมโครงการจัดเตรียมสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวก สะอาด พร้อมให้บริการ (Big Cleaning Day)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-05-09 12:39:03

        วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 บุคลากรศูนย์วิทยบริการร่วมโครงการจัดเตรียมสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวก สะอาด พร้อมให้บริการ (Big Cleaning Day) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 33 และศูนย์วิทยบริการ

สอบถามรายละเอียดได้ที่

FACEBOOK : m.me/ssru.library

LINE : https://lin.ee/iVy3Ln9

TWITTER : https://twitter.com/LibrarySsru

E-mail : library@ssru.ac.th

โทร. 02-1601246