หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิทยบริการฯ โดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทีมงาน เพื่อขอคำปรึกษาและร่วมหาแนวทางในการปรับปรุงผนังพื้นที่โถงบันไดทางขึ้นศูนย์วิทยบริการฯ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิทยบริการฯ โดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทีมงาน เพื่อขอคำปรึกษาและร่วมหาแนวทางในการปรับปรุงผนังพื้นที่โถงบันไดทางขึ้นศูนย์วิทยบริการฯ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-04 10:07:56


        วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และคณะกรรมการ เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, นายจารึก รูปบุญ รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัสดุ และนางสาวศิวิมล เชื้อรุ่ง รักษาการหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ เพื่อขอคำปรึกษาและร่วมหาแนวทางในการปรับปรุงผนังพื้นที่โถงบันไดทางขึ้นศูนย์วิทยบริการ งานจ้างปรับปรุงชั้นลอย ของศูนย์วิทยบริการ อาคารสำนักงานอธิการบดี ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ


สอบถามรายละเอียดได้ที่

FACEBOOK : m.me/ssru.library

LINE : https://lin.ee/iVy3Ln9

TWITTER : https://twitter.com/LibrarySsru

E-mail : library@ssru.ac.th

โทร. 02-1601246