หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ชวนคุณมาอ่านบทความวิจัย ที่พัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทตอบคำถามการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อัตโนมัติสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ชวนคุณมาอ่านบทความวิจัย ที่พัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทตอบคำถามการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อัตโนมัติสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-05-21 10:09:37

        ชวนคุณมาอ่านบทความวิจัย ที่พัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทตอบคำถามการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อัตโนมัติสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จาก วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี - JAIT ฉบับปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2566)

        วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี - JAIT ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีวารสารไทย-TCI อยู่ในกลุ่มที่ 2 มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2567 และวารสารปรากฏอยู่ใน Google Scholar


  • ส่งบทความตีพิมพ์ ฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ >> https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru

  • สอบถามเพิ่มเติม>> m.me/JAIT.SSRU

  • 021601155, 1249

  • jait@ssru.ac.th