หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เปิดให้บริการเวลา 13.00 - 16.00 น.
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เปิดให้บริการเวลา 13.00 - 16.00 น.

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-21 10:05:19

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
เปิดให้บริการเวลา 13.00 - 16.00 น.


*** เนื่องด้วยบุคลากรศูนย์วิทยบริการเข้าร่วมประชุมรับฟังนโนบายและทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสอบถามรายละเอียดได้ที่
FACEBOOK : m.me/ssru.library
LINE : https://lin.ee/iVy3Ln9
TWITTER : https://twitter.com/LibrarySsru
E-mail : library@ssru.ac.th
โทร. 02-1601246