หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 13-30 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์วิทยบริการได้ดำเนินการคัดเลือกหนังสือเก่า หมวด 300-600 และจำหน่ายหนังสือออก พร้อมทั้งปรับปรุงพื้นที่การให้บริการ บริเวณชั้น 1 และชั้น 2
วันที่ 13-30 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์วิทยบริการได้ดำเนินการคัดเลือกหนังสือเก่า หมวด 300-600 และจำหน่ายหนังสือออก พร้อมทั้งปรับปรุงพื้นที่การให้บริการ บริเวณชั้น 1 และชั้น 2

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-12-18 11:51:42

        วันที่ 13-30 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์วิทยบริการได้ดำเนินการคัดเลือกหนังสือเก่า หมวด 300-600 และจำหน่ายหนังสือออก พร้อมทั้งปรับปรุงพื้นที่การให้บริการ บริเวณชั้น 1 และชั้น 2 ณ ศูนย์วิทยบริการ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯสอบถามรายละเอียดได้ที่

FACEBOOK : m.me/ssru.library

LINE : https://lin.ee/iVy3Ln9

TWITTER : https://twitter.com/LibrarySsru

E-mail : library@ssru.ac.th

โทร. 02-1601246